Soria 30-S Propolis XXI 30 caps. (SORIA)

€19,75
€14,81 Incl. btw
Op voorraad
+ -
In winkelwagen
  • Specialist in Parafarmacie
  • Reeds 8 jaar online actief
  • Niet tevreden? Retour binnen 14 dagen
  • Gratis verzending vanaf €75
  • Kortingen tot 50%

De bijen produceren Propolis uit harsen van planten en knoppen van bomen als constructie- en desinfecteer materiaal. Ze kauwen en mengen deze substantie met eigen speeksel uit de tong- en mandibulaire klieren. Deze plakkerige bruine brij wordt vervoerd in bolletjes aan de achterpoten en achtergelaten in de korf.

Antibiotische eigenschappen:

De bacteriostatische activiteit van propolis is voornamelijk toe te schrijven aan de aanwezigheid van galangine (3, 5, 7 trihydroxyflavone), benzoïnezuur en ferulinezuur.

Fungicide eigenschappen:

De antimycotische activiteit zou vooral te danken zijn aan de aanwezigheid van cafeïnezuur, pinocembrine en p-coumarinezuur. Bij een in vitro onderzoek bleek een alcoholische propolisoplossing actief tegen Candida Albicans.

Antiparasitaire en antiprotozoa eigenschappen:

Propolis bezit een grote activiteit tegen verschillende intestinale, vaginale parasieten en protozoa (Trichomona vaginalis), ook bij patiënten die niet reageren op klassieke antiparasitaire middelen.

Analgetische en anesthetische eigenschappen:

Propolis heeft een uitgesproken pijnstillend effect. De analgetische activiteit van propolis is 3,5 x sterker dan die van cocaïne en sterker dan novocaïne.

Weefselherstellende eigenschappen:

Bij uitwendig gebruik van propolis worden huidwonden en brandwonden, al dan niet geïnfecteerd, snel geheeld. Ook bij de behandeling van decubituswonden vindt een snelle weefselregeneratie plaats.

Immunostimulerende eigenschappen:

- een stimulatie van de fagocytose.

- een eliminatie van kiemen in de inflammatoire zone.

- een verhoging van de activiteit van de lymfocyten.

- een verhoging van specifieke en aspecifieke antistoffen.

Onderzoekers stelden vast dat het gebruik van antibiotica de algemene weerstand verminderde terwijl het gebruik van antibiotica gecombineerd met propolis het nadelige effect ervan op de immuniteit verminderde.

Antivirale eigenschappen:

Het antivirale effect op plantenvirussen manifesteerde zich in lage dosis.

Antitumorale eigenschappen:

Experimenteel onderzoek toonde het inhiberende effect van propolis op de ontwikkeling van een Ehrlich tumor aan.

Andere eigenschappen: Door zijn hoog gehalte aan flavonoïden en flavonolen werkt propolis als antioxidant en bezit vaatwandbeschermende eigenschappen. Door de invloed van flavonoïden op het archidonzuurmetabolisme heeft propolis ook een gunstige werking op de maagmucosa en de bot- en bindweefselregeneratie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

1. Otorhinolaryngologische aandoeningen:

Otitis, traumatische perforatie van het trommelvlies, stomatitis, aften, laryngitis, kinkhoest, faringitis, rinitis, hypoacousie, glue ear bij kinderen. Propolis uitwendig maar ook inwendig gebruiken.

2. Broncho-pulmonaire aandoeningen:

Naast inwendig gebruik kan de toepassing van propolis ook gebeuren in de vorm van aërosol, nuttig bij bronchitiden, bronchopneumonie, ook van astmatische oorsprong.

3. Stomatologische aandoeningen:

Gingivitis, paradontosis, pijnlijke tandextractie.

4. Digestieve aandoeningen:

Colitis, lever- en galontsteking, maag- en darmontsteking.

5. Gynaecologische aandoeningen:

Voor gynaecologische indicaties (cervicale erosie, candidiasis, thrichomoniasis, enz.) kan propolisextract aangewend worden.

De duur van de behandeling is gemiddeld 7 tot 10 dagen.

Bij langdurig chronisch gebruik zouden allergische reacties kunnen optreden.

6. Urogenitale aandoeningen:

Hier kan propolis naargelang de ernst van de infectie alleen of als adjuvans ingezet worden. Vooral bij cystitis is zijn analgetisch effect uitgesproken.

7. Dermatologische aandoeningen:

Eczeem, dermatitis, furunculose, folliculitis, wratten, trichophytis, littekens, infectiewonden, lactatiewonden, brandwonden.

Bij de behandeling van brandwonden zijn de anesthetische, bactericide en regeneratieve eigenschappen belangrijk. De permeabiliteit van de oppervlakkige vaatjes die door de brandwonden aangetast zijn vermindert. Propolis stimuleert de epitheliale proliferatie en granulatie, stimuleert de littekenvorming, desinfecteert en verbetert de bloedtoevoer.

Aandacht:

Propolis kan in zeldzame gevallen bij uitwendig gebruik leiden tot contactallergie. Bij orale applicatie kunnen zich bij gevoelige mensen allergische reacties voordoen (1 op 1000). Patiënten met een allergie voor Perubalsem zijn vaak ook gevoelig aan Propolis.

 

Aanwijzing

infectie, keelpijn, heesheid, stemverlies, schimmels, wratten, (brand)wonden.

 

Contra-indicatie

Niet gebruiken bij zwangerschap zonder medisch advies.

 

Gebruik

Chronisch: 1 capsule per dag

Acuut: 2 capsules per dag

 

Samenstelling

gelyofiliseerd extract van propolis 300 mg (3:1), microkristallijne cellulose, neutraal anionisch copolymeer, hydroxypropylmethylcellulose.

Standaardisatie per capsule: flavonoïden 13,2 mg

 

Eigenschappen

Propolis is een natuurlijk bijenproduct.

La propolis est produite par les abeilles, à partir de la résine des arbres, des plantes, des bourgeons et est utilisée comme matériel de construction et de désinfection. Ces substances sont mâchées et mélangées avec leur propre salive formant une pâte collante brunâtre qui est transportée et déposée dans la ruche.

Propriétés antibiotiques:

L’activité bactériostatique de la propolis est due à la galangine (3, 5, 7 trihydroxyflavone), à la présence de l'acide benzoïque et l'acide férulinique.

Propriétés fongicides:

L'activité antimycosique de la propolis serait par contre due à la présence d'acide caféique, de pinocembrine et d'acide p-coumarinique. Une étude in vitro a démontré qu'une solution alcoolique de propolis est efficace dans le cas de Candida albicans.

Propriétés antiparasitaires et antiprotozoa:

La propolis agit contre divers parasites intestinaux, vaginaux, et protozoaires (Trichomonas vaginalis), même chez les patients qui ne réagissent pas aux antiparasitaires classiques.

Propriétés analgésiques et anesthésiques:

La propolis possède une propriété analgésique. Cette activité de la propolis est 3 ½ fois plus forte que celle de la cocaïne, et plus forte que celle de la novocaïne.

Propriétés cicatrisantes:

Lors d’ usage externe de la propolis, la cicatrisation des blessures et des brûlures, infectées ou

non, est plus rapide. Une meilleure régénération des tissus est observée lors du traitement du décubitus.

Propriétés immunostimulantes:

- stimulation de la phagocytose.

- élimination des germes présents dans les zones infectées.

- augmentation de l'activité des lymphocytes.

- augmentation des anticorps spécifiques et aspécifiques.

Alors que la résistance générale diminue lors de l’utilisation d’antibiotiques, la prise d’antibiotiques combinés à la propolis dréduit cet effet négatif sur la résistance générale.

Propriétés antivirales:

L'activité antivirale de la propolis sur les virus des plantes se manifeste déjà à faibles doses.

Propriétés anti tumorales:

Des recherches expérimentales ont montré l'effet inhibiteur de la propolis sur la croissance de la tumeur d'Ehrlich.

Autres Propriétés: La grande concentration de flavonoïdes et flavonols, confère à la propolis un pouvoir antioxydant et protecteur des parois vasculaires. Grâce à l’influence des flavonoïdes sur le métabolisme de l'acide arachidonique, la propolis a un effet favorable sur les muqueuses de l'estomac et la régénération des tissus cartilagineux et osseux.

APPLICATION PHYTOTHERAPEUTIQUE:

1. Affections oto-rhino-laryngologistes:

Otite, perforation traumatique du tympan, stomatite, aphtes, laryngite, coqueluche, rhinite, hypoacousie, glue- ear chez l’enfant. La propolis peut être utilisée en usage externe et interne.

2. Affections broncho-pulmonaires:

En plus de son usage interne, la propolis peut être utilisée sous forme d’aérosol, efficace dans le cas de bronchite, broncho-pneumonie, même d’origine asthmatique.

3. Affections stomatologiques:

Gingivite, parodontose, extraction des dents douloureuse.

4. Affections digestives:

Colite, inflammation du foie, de la vésicule biliaire et des intestins.

5. Affections gynaecologiques:

L’extrait de propolis peut être utilisé pour traiter des affections gynaecologiques (érosion cervicale, candidiase, thrichomoniase, enz.). La durée du traitement doit être limitée de 7 à 10 jours.

Des réactions allergiques peuvent se manifester en cas d’utilisation prolongée.

6. Affections uro-génitales:

Dans ce cas, la propolis peut être utilisée seule ou en combinaison avec des adjuvants phytothérapeutiques en fontion de la sévérité de l’infection. C’est surtout lors de cystite que l’effet analgésique est le plus prononcé.

7. Affections dermatologiques:

Eczéma, dermatite, furonculose, folliculite, verrues, trichophytie, cicatrices, blessures suite à des infections, à la lactation et brûlure. Dans le traitement des brûlures, la propolis agit comme anesthésique, bactéricide et régénérateur. La perméabilité des vaisseaux superficiels atteints par les brûlures diminue. La propolis stimule la prolifération épithéliale et la granulation, stimule la formation de cicatrices, désinfecte et améliore l’approvisionnement sanguin.

Attention:

Dans quelques cas rares, la propolis peut provoquer une allergie en usage externe et interne. L’usage interne occasionne rarement une allergie. Les personnes allergiques au baume du Pérou peuvent aussi être sensibles à la propolis.

nut code: AS 136/209


3431293
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »